Легендата вели вака: фригите. народот кој учествувал во тројанската војна. народот кој учествувал и во македонската империја, подоцна се поделиле по два крала (франко и турчот) на франки и турки. така да, ако лажеш како турчин, лажеш како македонец…

Веспер Еди!

https://i1.wp.com/corba.mk/development/wp-content/uploads/Турчин.jpg?fit=640%2C610https://i1.wp.com/corba.mk/development/wp-content/uploads/Турчин.jpg?resize=105%2C70AleksandarРиалЛегендата вели вака: фригите. народот кој учествувал во тројанската војна. народот кој учествувал и во македонската империја, подоцна се поделиле по два крала (франко и турчот) на франки и турки. така да, ако лажеш како турчин, лажеш како македонец... Веспер Еди!Смеј се секој ден
loading...