Стар брачен пар седат пред камино фоф кашчи. По некое време дедото почнал да се смее под мустак.
– За шо се смееш, бе? – попитала бабата.
– Сетих се, на нашие први секс, тис ми прдна.
Бабата се е намуртила. По извесно време дедото па се е насмеал:…
– Сега па зашо се смееш?
– Абе, сетих се и на вторие пат па ми прдна.
Бабата па се е намуртила.
По извесно време бабата зафанала да се смешка.
– Ти пак зашо се смееш, ма? – попитал дедото.
– Ами сетих се, оти јас и сега мога да прдна, ама тис не можеш да ме е… …!!!!!!

https://i0.wp.com/corba.mk/development/wp-content/uploads/Бабадедо.jpg?fit=768%2C576https://i0.wp.com/corba.mk/development/wp-content/uploads/Бабадедо.jpg?resize=105%2C70AleksandarВицовиХуморVicovi,ВицСтар брачен пар седат пред камино фоф кашчи. По некое време дедото почнал да се смее под мустак. - За шо се смееш, бе? – попитала бабата. - Сетих се, на нашие први секс, тис ми прдна. Бабата се е намуртила. По извесно време дедото па се е насмеал:… - Сега па зашо...Смеј се секој ден
loading...