Меѓутоа кога механичарите дојдоа влегоа во колата и потоа од памет се извадија од она што го видоа …

https://i1.wp.com/corba.mk/development/wp-content/uploads/Mercedes-Mehanicari-Dedo.jpg?fit=640%2C480https://i1.wp.com/corba.mk/development/wp-content/uploads/Mercedes-Mehanicari-Dedo.jpg?resize=100%2C70AleksandarСкриена камераХуморСкриена КамераМеѓутоа кога механичарите дојдоа влегоа во колата и потоа од памет се извадија од она што го видоа ... https://www.youtube.com/watch?v=-RJPg2axfcQСмеј се секој ден
loading...