Мите Стоилков – Ѕвездата е родена! Секоја Чест Момче победа чиста како солза! И тоа со Зајдизајди … најтешката песна за пеење!

https://i2.wp.com/corba.mk/development/wp-content/uploads/Mite-Stoilkov.jpg?fit=1024%2C576https://i2.wp.com/corba.mk/development/wp-content/uploads/Mite-Stoilkov.jpg?resize=105%2C70AleksandarМузикаМите Стоилков - Ѕвездата е родена! Секоја Чест Момче победа чиста како солза! И тоа со Зајди, зајди ... најтешката песна за пеење! https://www.youtube.com/watch?v=_P4CRDeuoOYСмеј се секој ден
loading...