Додека желбите на  неговите врсници се поврзани со најновата технологија ова скромно момче посака да има …

Ах факинг капитализам ни иба пиперо …

https://i2.wp.com/corba.mk/development/wp-content/uploads/Dete-zelba-koza.jpg?fit=470%2C325https://i2.wp.com/corba.mk/development/wp-content/uploads/Dete-zelba-koza.jpg?resize=105%2C70AleksandarРиалРеалДодека желбите на  неговите врсници се поврзани со најновата технологија ова скромно момче посака да има ... Ах факинг капитализам ни иба пиперо ... https://www.youtube.com/watch?v=HFFFeYgLIz8Смеј се секој ден
loading...